Evolta

http://www.evolta.be

Evolta is een multidisciplinair ingenieurs- en architectenbureau met volgende vakgebieden: GEBOUWEN, INFRASTRUCTUUR & CONSULTANCY SERVICES.

De hoofdzetel van Evolta is gevestigd te Brussel, met regionale vertegenwoordiging te Moerbeke, Wevelgem, Rumst en Oostende. Als onafhankelijk ingenieurs- en architectenbureau wil Evolta zijn positie verder verstevigen. Daarom zijn wij steeds op zoek naar gemotiveerde medewerkers met volgende profielen: projectingenieurs, ontwerpers, tekenaars, toezichters, ..., in alle technische disciplines: bouwkunde, machinebouw, piping, instrumentatie, elektriciteit, ... Evolta beschikt over een groep van een 100-tal medewerkers. Het grootste deel hiervan genoot een hogere technische opleiding (architecturaal/bouwkundig of elektrisch/mechanisch). Deze worden aangevuld met specialistisch (verkeerskunde, landschapsarchitectuur, veiligheidscoödinator, ...) of algemeen opgeleide collega's.

Bij Evolta vind je de creativiteit en innovatie van een KMO en de ontplooiingskansen eigen aan een snelgroeiende onderneming !

GEBOUWEN

Ons eigen team van architecten en ingenieurs staat in voor de creativiteit van het architecturaal concept, de studie van de bouwtechnische detaillering, de studie van de sta biliteit en de gebouwentechnieken. Evolta heeft een ruime ervaring in diverse types van gebouwen: administratieve gebouwen, de zorgsector (woonzorgcentra, assistentiewoningen, ziekenhuizen), onderwijsgebouwen, sportinfrastructuur, residentiële gebouwen, bibliotheken, parkeergebouwen, (semi-)industriële gebouwen, dienstencentra, distributie, retail, …

INFRASTRUCTUUR

Onze afdeling infrastructuur werkt aan de inrichting van het openbaar domein (gewestwegen, buurtwegen, centrumstraten, pleinen, omgevingswerken en kunstwerken). In het bijzonder hebben wij ook een sterke ervaring met het ontwerp van infrastructuur voor de zachte en recreatieve weggebruiker: fietspaden, fietsbruggen en -tunnels, wandelpaden, sportterreinen. Onze ingenieurs staan ook in voor de integrale waterhuishouding, de modellering van open en gesloten watersystemen en het ontwerp van de daaruit resulterende riolen, pompputten, waterbekkens, infiltratiesystemen , …

CONSULTANCY SERVICES

Wij schakelen onze consultants in, in de geïntegreerde teams van onze opdrachtgevers voor de realisatie van hun projecten. Op basis van de specifieke noden aan kennis en capaciteit bij onze opdrachtgever worden onze medewerkers, ieder vanuit hun eigen specialisatie, ingezet.

Vanuit een aantal operationele vestigingen verspreid over Vlaanderen en Brussel, zorgen wij ervoor dat we dicht bij onze klanten staan en hen een op maat gesneden dienstverlening kunnen aanbieden. Met ons ervaren en dynamisch team van circa 100 medewerkers, bouwen we mee aan een wereld die constant evolueert. Stilstaan is achteruitgaan ... . Onze ervaring situeert zich in diverse sectoren: overheid, transport, (petro-)chemie, voeding, logistiek, metaal, automotive, farmacie, (kern-)energie, distributie, projectontwikkeling, patrimoniumbeheerders, retail, … .

Onze opdrachtgevers (publiek en privaat) kunnen niet alleen rekenen op onze know-how en ervaring, maar bovenal op onze klantgerichtheid en bijzondere aandacht voor budget en timing.