fbheader

Sport

Als studentenvereniging der Industrieel Ingenieurs nemen wij deel aan verschillende sporttornooien doorheen het jaar. Als je geïnteresseerd bent om deel te nemen aan welke sport dan ook kun je een verzoek sturen in volgende groep.

Sport: https://www.facebook.com/groups/1084404811721228/

INWE

INWE is een website vol met samenvattingen en ander handig materiaal. U kunt er geraken via volgende link: https://inwefiles.be/. Merk op, de website laadt soms niet wanneer de link gecopy-paste wordt. Door op bovenstaande link te klikken werkt het sowieso. Deze website wordt niet door Hermes beheerd.

Facebookgroepen

Wij beheren de Facebookgroepen per vak en per jaar van de richting. Deze zijn eenvoudig terug te vinden dankzij het voorvoegsel "IW UGent". Hieronder is een oplijsting terug te vinden.

opmerking voor 3e bachelor: de schikking van de vakken is aangepast aan het aanbod van 2020-2021

Eerste bachelor

Jaarvakken
Mechanica: https://www.facebook.com/groups/516495031713103/
Ingenieursproject: geen groep

Semester 1
Wiskunde I: https://www.facebook.com/groups/366283663458187/
Algemene chemie: https://www.facebook.com/groups/427308930663861/
Elektriciteit: https://www.facebook.com/groups/100661096761612/
Ontwerptools: https://www.facebook.com/groups/357568094336162/
Materialen: https://www.facebook.com/groups/369956949751382/

Semester 2
Wiskunde II: https://www.facebook.com/groups/145000342317124/
Fysica: https://www.facebook.com/groups/532235083453254/
Informatica: https://www.facebook.com/groups/416370541767730/
Duurzame energietechnieken: https://www.facebook.com/groups/458598880871181/
Elektronica: https://www.facebook.com/groups/477770295667040/

Bouwkunde

Tweede bachelor:

Semester 1
Signalen en systemen I: https://www.facebook.com/groups/570652556360035/
Warmte- en stromingsleer: https://www.facebook.com/groups/534092546659039/
Sterkteleer: https://www.facebook.com/groups/1444472025777145/
Fysica van golven en deeltjes: https://www.facebook.com/groups/1384572011775967/
Bouwkundige rekentechnieken I: https://www.facebook.com/groups/211956968979345/
Constructie van gebouwen I: https://www.facebook.com/groups/200718393440209/
Informatiebeheer voor Bouwprojecten: https://www.facebook.com/groups/1277598762611936

Semester 2
Statistiek en wiskundige data-analyse: https://www.facebook.com/groups/449567635159530/
Bouwkundige rekentechnieken II: https://www.facebook.com/groups/590450034377419/
Hydrotechniek: https://www.facebook.com/groups/1404780903110334/
Topografie I: https://www.facebook.com/groups/624384147634439/
Constructie van gebouwen II: https://www.facebook.com/groups/611949052187203/
Betontechnologie: https://www.facebook.com/groups/290510251410261/
Toegepaste constructieleer: https://www.facebook.com/groups/153330492675243/

Keuzevakken
Kwaliteitsmanagement: https://www.facebook.com/groups/463574137602954/
Leer ondernemen: https://www.facebook.com/groups/173247019696684/

Derde bachelor:

Jaarvakken
Ontwerpen bouwkunde: https://www.facebook.com/groups/3020490117972394/

Semester 1
Staalbouw I: https://www.facebook.com/groups/657939580988995/
Wegenbouw: https://www.facebook.com/groups/765564196819386/
Geotechniek: https://www.facebook.com/groups/1549515141938316/
Bouwfysica: https://www.facebook.com/groups/584398688331239/
Elektriciteitstechnologie en verlichting: https://www.facebook.com/groups/491847458208280/
Betonbouw I: https://www.facebook.com/groups/1575818412635446/
Topografie II: https://www.facebook.com/groups/383663551804465/
Omgevingswerken en infrastructuur: https://www.facebook.com/groups/946582482065208/

Semester 2
Bedrijfsbeleid: https://www.facebook.com/groups/1478200989128235/
Technische installaties in gebouwen: https://www.facebook.com/groups/288325625490193/
Bachelorstage:
Bachelorproef: geen groep

Master:

Semester 1
Uitvoeringstechnieken: https://www.facebook.com/groups/922208795392048

Chemie

Tweede bachelor:

Semester 1
Signalen en systemen I: https://www.facebook.com/groups/570652556360035/
Warmte- en stromingsleer: https://www.facebook.com/groups/534092546659039/
Fysica van golven en deeltjes: https://www.facebook.com/groups/1384572011775967/
Milieubeheer: https://www.facebook.com/groups/2918746735112006
Chemische analyse/standaardisatie: https://www.facebook.com/groups/287241696128249
Chemische procesbalansen: https://www.facebook.com/groups/3969686373094905
Organische chemie I: https://www.facebook.com/groups/209821683767537/

Semester 2
Statistiek en wiskundige data-analyse: https://www.facebook.com/groups/449567635159530/
Bedrijfsbeleid: https://www.facebook.com/groups/1478200989128235/
Onderzoeksmethodiek: https://www.facebook.com/groups/135263068528472
Organische chemie II en biochemie: https://www.facebook.com/groups/628180961105216/
Anorganische chemie : https://www.facebook.com/groups/228189651923485/
Multidisciplinair ingenieursproject:

Derde bachelor:

Semester 1
Analytische chemie: https://www.facebook.com/groups/3429483950400181/
Fysicochemie: https://www.facebook.com/groups/222726038940711/
Spectroscopie: https://www.facebook.com/groups/216440869672568/
Polymeren: https://www.facebook.com/groups/2768546823367972
Milieutechnologie: water en lucht: https://www.facebook.com/groups/722596881767647
Thermische operaties: https://www.facebook.com/groups/462258354971899

Semester 2
Controletheorie: https://www.facebook.com/groups/554361321365707/
Chemische ingenieurstechnieken I: https://www.facebook.com/groups/231871538034752/
Instrumentele analyse: https://www.facebook.com/groups/874901896314811/
Industriële anorganische chemie: https://www.facebook.com/groups/1091480894694120
Bachelorproef: geen groep

Keuzeopleidingsonderdelen:
Leer ondernemen: https://www.facebook.com/groups/173247019696684/
Filosofie en wetenschap: https://www.facebook.com/groups/2798867793777004
Wetenschappelijk Engels: https://www.facebook.com/groups/266472641796979

Elektronica-ICT

Tweede bachelor:

Semester 1
Signalen en systemen I: https://www.facebook.com/groups/570652556360035/
Fysica van golven en deeltjes: https://www.facebook.com/groups/1384572011775967/
Elektronica II: https://www.facebook.com/groups/2448958365389972/
Objectgeoriënteerd programmeren: https://www.facebook.com/groups/561558071152023/
Programmeren in C en C++: https://www.facebook.com/groups/531090580305152/
Computernetwerken I: Basisprotocollen: https://www.facebook.com/groups/655893961102463/

Semester 2
Statistiek en wiskundige data-analyse: https://www.facebook.com/groups/449567635159530/
Ingebedde systemen: microcontrollers: https://www.facebook.com/groups/722819924549392/
Signalen en systemen II: https://www.facebook.com/groups/570652556360035/
Digitale elektronica: https://www.facebook.com/groups/439647046152312/
Analoge elektronica I: https://www.facebook.com/groups/1641181419372187/
Multidisciplinair ingenieursproject: https://www.facebook.com/groups/367720840027344/

Derde bachelor:

Semester 1
Discrete wiskunde: https://www.facebook.com/groups/2527016097533408
Computerhardware: https://www.facebook.com/groups/518125348306737/
Numerieke analyse: https://www.facebook.com/groups/1348674742167190
Digitale signaalverwerking: https://www.facebook.com/groups/795836501022937
Analoge elektronica II: https://www.facebook.com/groups/778445939441328
Project Ondernemingsvaardigheden: https://www.facebook.com/groups/592200341754965

Semester 2
Bedrijfsbeleid: https://www.facebook.com/groups/1478200989128235/
Datacommunicatie: https://www.facebook.com/groups/1410590669241682/
Computernetwerken II: netwerkbeheer: https://www.facebook.com/groups/961110910567703/
Controletheorie: https://www.facebook.com/groups/554361321365707/
Ingebedde systemen: hardware synthese: https://www.facebook.com/groups/798756617420251
Bachelorproef: geen groep

Elektromechanica

Tweede bachelor:

Semester 1
Signalen en systemen I: https://www.facebook.com/groups/570652556360035/
Warmte- en stromingsleer: https://www.facebook.com/groups/534092546659039/
Sterkteleer: https://www.facebook.com/groups/1444472025777145/
Elektronica II: https://www.facebook.com/groups/2448958365389972/
Elektrische energie: https://www.facebook.com/groups/790517770965467/
Elektrische en mechanische meettechnieken: https://www.facebook.com/groups/1579059675445459/

Semester 2
Statistiek en wiskundige data-analyse: https://www.facebook.com/groups/449567635159530/
Signalen en systemen II: https://www.facebook.com/groups/570652556360035/
Machine-elementen: https://www.facebook.com/groups/314937158711798/
Industrieel project:
Stromingsmachines: https://www.facebook.com/groups/816178628398015/
Elektrisch ontwerp van industriële installaties: https://www.facebook.com/groups/486448074797825/
CAD en uitvoeringstechnieken: https://www.facebook.com/groups/1421477741424658/

Derde bachelor:

Semester 1
Pneumatische en hydraulische aandrijftechnieken: https://www.facebook.com/groups/1379950355635653/
PLC I: https://www.facebook.com/groups/1495601920723557/
Elektromechanische aandrijfsystemen: https://www.facebook.com/groups/163438908865678

Semester 2
Bedrijfsbeleid: https://www.facebook.com/groups/1478200989128235/
Controletheorie: https://www.facebook.com/groups/554361321365707/
Elektrische aandrijftechniek: https://www.facebook.com/groups/1651826785113333/
Bachelorproef: geen groep

Informatica

Tweede bachelor:

Semester 1
Signalen en systemen I: https://www.facebook.com/groups/570652556360035/
Elektronica II: https://www.facebook.com/groups/2448958365389972/
Objectgeoriënteerd programmeren: https://www.facebook.com/groups/561558071152023/
Programmeren in C en C++: https://www.facebook.com/groups/531090580305152/
Computernetwerken I: Basisprotocollen: https://www.facebook.com/groups/655893961102463/

Semester 2
Statistiek en wiskundige data-analyse: https://www.facebook.com/groups/449567635159530/
Signalen en systemen II: https://www.facebook.com/groups/570652556360035/
Besturingssystemen I: https://www.facebook.com/groups/822199527795817/
Softwareontwikkeling: https://www.facebook.com/groups/715131131875279/
Gebruikersinterfaces: https://www.facebook.com/groups/2077036422442137/
Softwareproject:

Keuzevakken
Fysica van golven en deeltjes: https://www.facebook.com/groups/1384572011775967/
Leer ondernemen: https://www.facebook.com/groups/173247019696684/
Onderzoeksmethodiek: https://www.facebook.com/groups/135263068528472

Derde bachelor:

Semester 1
Frameworks voor serverapplicaties: https://www.facebook.com/groups/246512056866363
Relationele gegevensbanken: https://www.facebook.com/groups/1468382906777581/
Computerhardware: https://www.facebook.com/groups/518125348306737/
Gegevensstructuren: https://www.facebook.com/groups/414240535398584
Gedistribueerde gegevensverwerking: https://www.facebook.com/groups/3440781652697428
Discrete wiskunde: https://www.facebook.com/groups/2527016097533408
Softwareontwikkeling en -beheer: https://www.facebook.com/groups/715131131875279

Semester 2
Bedrijfsbeleid: https://www.facebook.com/groups/1478200989128235/
Besturingssystemen II: https://www.facebook.com/groups/701806953271713/
Computernetwerken II: netwerkbeheer: https://www.facebook.com/groups/961110910567703/
Algoritmen: https://www.facebook.com/groups/414240535398584
Datacommunicatie: https://www.facebook.com/groups/1410590669241682/
Vakoverschrijdend project:


Eerste master

Bouwkunde:

Bruggenbouw: https://www.facebook.com/groups/529983623817980/
Juridische aspecten van de aannemerij en stedenbouw: https://www.facebook.com/groups/939754682767427/
Betonbouw III: https://www.facebook.com/groups/684488808353099/

Chemie:

Controletheorie: https://www.facebook.com/groups/554361321365707/

Elektromechanica:

Geavanceerde elektrische aandrijftechniek: https://www.facebook.com/groups/156225684965396/
Data-acquisitie: https://www.facebook.com/groups/304938526639601/
CAE applicaties: https://www.facebook.com/groups/1695602207179733/
Productontwikkeling en matrijzenbouw: https://www.facebook.com/groups/875456269299756/
Productietechniek: CAM: https://www.facebook.com/groups/1973894272822837/
Industriële communicatie: https://www.facebook.com/groups/337553746709902/
Technische metaalkunde: https://www.facebook.com/groups/117284082299031/
Toegepaste energietechniek: klimatisering: https://www.facebook.com/groups/512497075783839/
Productie van elektrische energie: https://www.facebook.com/groups/1702109896505811/
Industriële bussystemen: https://www.facebook.com/groups/1704920576216444/
Ingebedde systemen: microcontrollers: https://www.facebook.com/groups/722819924549392/
Procesinstrumentatie: https://www.facebook.com/groups/1933631486962750/
Servosystemen en industriële robotten: https://www.facebook.com/groups/1171039203040011/

Elektronica-ict:

Elektrotechniek:

Informatica:

Gevorderde algoritmen: https://www.facebook.com/groups/508597945983549/
Besturingssystemen III: https://www.facebook.com/groups/894504120641724/
Beveiliging van netwerken en computers: https://www.facebook.com/groups/799263283529657/
Gedistribueerde toepassingen: https://www.facebook.com/groups/1027984220565764/

keuzevakken:

Computergrafiek: https://www.facebook.com/groups/481385085375809/

Landmeten:

Juridische aspecten van de aannemerij en stedenbouw: https://www.facebook.com/groups/939754682767427/